เราจะเลือกซื้อโปรแกรมขายหน้าร้านแบบไหนดีนะ ?

ในการเลือกซื้อโปรแกรมขายหน้าร้านนั้นเราต้องมีวิธีในการเลือกซื้อกันสักหน่อย ว่าแต่ว่าจะเลือกซื้ออย่างไรนั้น เรามาดูกันค่ะ

1.) ควรเลือกซื้อโปรแกรมเก็บเงิน หรือ ระบบ POS แท้ๆ ที่ไม่ใช่เอาหลักโปรแกรมบัญชีมาเขียน เพราะจะทำให้การทำงานยุ่งยากซับซ้อน สุดท้ายใช้งานไม่สะดวกอย่างที่คิดและต้องยกเลิกการใช้ไปในที่สุด เพราะผิดตั้งแต่ต้น ถ้าเราต้องการโปรแกรมขายสินค้า ก็ควรซื้อโปรแกรมขายสินค้าโดยเฉพาะ ไม่ใช่ซื้อโปรแกรมบัญชีมาทำงานขายหน้าร้าน

2.) ภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาอะไร และที่สำคัญฐานข้อมูลที่ใช้เป็นของอะไร ถ้าเป็นฐานข้อมูลขนาดเล็ก เช่น ACCESS ที่ขายกันอยู่ทั่วไปในตลาด เมื่อใช้ไปสักระยะ เครื่องจะเริ่มช้าลงเรื่อยๆ เพราะไม่มีระบบบีบอัดข้อมูล ทำให้กินพื้นที่มาก และเมือไฟดับ ไฟล์ข้อมูลบางส่วนจะหายไป ทำให้เกิดปัญหามากเพราะข้อมูลการขายสำคัญที่สุด แนะนำให้ใช้ ฐานข้อมูลของ MY SQL Server ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดใหญ่และเป็นตัวฟรี License

3.) บริหารหลังการขาย สามารถ Online ได้หรือไม่ เพราะจะช่วยให้ Support ได้เร็วกว่าการเดินทางไปที่ร้าน ทำให้แก้ปัญหาได้ทันที

4.) ควรเลือกซื้อกับผู้พัฒนาโปรแกรมโดยตรง ดีกว่าเราไปซื้อกับตัวแทนจำหน่าย เพราะบางครั้งตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถแก้ปัญหาให้เราได้ เพราะเค้าไม่ได้เขียนโปรแกรมเอง ทำให้ไม่สามารถแก้ไขหรือรู้ทั้งระบบได้ ทำให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาทำได้ยาก และใช้เวลานาน

5.) ควรเลือกซื้อโปรแกรมเก็บเงิน ให้ตรงกับขนาดและประเภทธุรกิจด้วย เพราะโปรแกรมเก็บเงินมีหลายขนาด แต่ต่างกันไปตามลักษณะธุรกิจ แต่ละโปรแกรมออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการไม่เหมือนกัน บางทีเราเลือกซื้อโปรแกรมทีมีราคาแพง และโปรแกรมมีขนาดใหญ่กว่าธุรกิจเรามาก ทำให้การทำงานซับซ้อนยุ่งยากมีหลายแผนกหลายหน่วยงานที่ต้องทำในโปรแกรมเก็บเงิน ก็จะไม่เหมาะกับธุรกิจ SME ทั่วไป

ดังนั้นเราควรเลือกและวิเคราะห์ให้ดีก่อนตัดสินใจ เพราะสิ่งที่คัญที่สุดในการขายคือ ข้อมูลการขายทั้งหมด ถ้าเราเลือกฐานข้อมูลขนาดเล็กไม่ได้มาตราฐาน ก็จะเสี่ยงต่อการหายของข้อมูลสินค้า เราต้องมานั้นป้อนสินค้าใหม่ทั้งหมด ทำให้เสียเวลาและทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก สร้างความเสียหายอย่างมาก