rent/buy pattaya ทำเลทอง วิวสวย ใกล้ทะเลและสถานที่ท่องเที่ยว

rent/buy pattaya ที่หรูหราตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เงียบสงบทางด้านทิศใต้ของพัทยาและจอมเทียน อาคาร หลัง ที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยงามซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสวย และรับรองได้ว่าเจ้าของทุกท่านจะได้เห็นทัศนียภาพอันสวยงามของท้องทะเลจากห้องของท่าน พัทยา เมื่อสิบปีที่แล้ว กับปัจจุบันมีภาพที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะ rent/buy pattaya โครงการก่อสร้างอาคารสูง ทั้งเพื่ออยู่อาศัยและพาณิชยกรรม โรงแรม ศูนย์การค้า เปิดตัวใหม่กันอย่างคึกคัก ทั้งที่ผู้ประกอบการคนไทยจากส่วนกลาง ที่รุกเข้าลงทุนในพัทยามีจำนวนไม่มากนัก นับได้ไม่ถึง 10 ราย แต่กลับพบภาพการพัฒนาอาคารสูงในพัทยาเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำรวจล่าสุดเมื่อต้นปีนี้ พบตัวเลขว่า เฉพาะ rent/buy pattaya จังหวัดชลบุรี มีจำนวนการเปิดขายใหม่กว่า 4.2 หมื่นยูนิต มากเป็น “อันดับสอง” รองจากกรุงเทพฯ และเป็น “อันดับหนึ่ง” ในจังหวัดชลบุรี มีสัดส่วนมากกว่า 80% ของคอนโดใหม่ทั้งหมดในจังหวัดชลบุรี

ในจำนวนโครงการใหม่เหล่านี้ rent/buy pattaya พบว่ามีไม่น้อยเป็นการลงทุนจากผู้ประกอบการ “ต่างชาติ” ซึ่งรุกเข้ามาร่วมทุนกับเจ้าของที่ดิน ในลักษณะ “ร่วมทุน” ตั้งบริษัทผู้ประกอบการ แยกเป็นรายแปลงแต่ละโครงการ โดยเจ้าของที่ดินในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นฝ่ายคนไทย ตามกฎหมาย 51% ตีจากมูลค่าราคาที่ดินเป็นสัดส่วนหุ้น ในขณะที่ทุนต่างชาติจะรับหน้าที่เป็นผู้พัฒนาโครงการ บริหารการตลาด และงานก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาและ rent/buy pattayaโดยเน้นลูกค้าชาวต่างชาติเป็นหลัก ซึ่งยึดกรอบกฎหมายพ.ร.บ.อาคารชุด ที่เปิดให้ต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ได้ไม่เกิน 49% ที่เหลือ 51% ของพื้นที่ขายต้องถือโดยคนไทย หรือบริษัทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย