Generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา

Generator แบบพกพาใช้ในบ้านและในที่ที่ไม่มีกำลังไฟหรือจำเป็นต้องใช้พลังงานน้อยที่สุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาโดยทั่วไปมีขนาดเล็กและถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ไม่กี่ Generator แบบพกพาขนาด 5 กิโลวัตต์มีกำลังไฟเพียงพอที่จะเก็บไฟตู้เย็นคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ไว้ใช้เวลา 7 ถึง 8 ชั่วโมง เครื่องปั่นไฟแบบพกพาใช้พลังงานจากน้ำมันเบนซินดีเซลโพรเพนหรือก๊าซธรรมชาติ พวกเขาเป็นที่นิยมมากที่สุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาทั้งหมด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินมีราคาไม่แพง แต่ต้องใช้การบำรุงรักษาเป็นประจำและมีอายุการใช้งานสั้นลง น้ำมันเบนซินมีอายุการเก็บรักษาสั้นและไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานานเว้นแต่ได้รับการรักษาด้วยสารกันเสีย

ในทางกลับกัน Generator ดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

ที่ประหยัดพลังงานใช้พลังงานน้อยลงต่อกิโลวัตต์ของกำลังผลิตที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและต้องบำรุงรักษาน้อยลง ดีเซลสามารถจัดเก็บได้เป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตามพวกเขาจะยากขึ้นในการเริ่มต้นในสภาพอากาศหนาวเย็นและมีเสียงดัง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาที่ขับเคลื่อนโดยก๊าซธรรมชาติหรือโพรเพนเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้ามี เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นเวลานานและเผาไหม้ทำความสะอาด

ก่อนที่จะเลือก Generator ต้องคำนวณกำลังไฟทั้งหมดของเครื่องใช้ทั้งหมดที่จะใช้พลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงกำลังไฟเริ่มต้นที่กำหนดโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์เช่นตู้เย็นและตู้แช่แข็งที่ใช้กำลังไฟสองหรือสามเท่าของกำลังไฟปกติในการเริ่มต้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าควรไม่เพียง แต่ตอบสนองความวัตต์ตามปกติ แต่จะเริ่มใช้กำลังไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องมีการจัดอันดับแรงดันไฟฟ้าที่จำเป็นเพื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเตาอบและเครื่องอบผ้าที่ได้รับการจัดอันดับที่ 240 โวลต์

Generator แบบพกพาควรมีอย่างน้อยสองกระบอกจาก 120 โวลต์แต่ละ Generator ที่มีระยะเวลาทำงานที่ยาวขึ้นต่อถังน้ำมันเชื้อเพลิงหรือมีความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 5 แกลลอนของน้ำมันเป็นที่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าขัดข้องค่อนข้างบ่อย

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา ที่สามารถใช้ไฟเตาเผาเครื่องสูบหลุมฝังกลบโทรทัศน์และตู้เย็นอาจมีราคาขึ้นไปขึ้นอยู่กับคุณภาพและประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับบ้านปกติ Generator ที่เหมาะจะอยู่ใน ต้นทุนประมาณ $ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบพกพาสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่ ขึ้นไป ก่อนใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้อ่านและทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและปราศจากปัญหา หลีกเลี่ยงการโหลด generator ที่เกินพิกัดของผู้ผลิต