ทักษะการใช้งานและการเก็บรักษาเครื่องมือช่าง

ทักษะการใช้งานและการเก็บรักษาเครื่องมือช่าง

พื้นฐานในการใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น

การที่เราจะนำเครื่องมืออะไรมาใช้งานก็แล้วแต่ เราจำเป็นที่จะต้องรู้จักวิธีใช้มันมาก่อน เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยหากเราใช้อุปกรณ์นั้นๆได้อย่างชำนาญแล้วเราก็จะสามารถใช้อุปกรณ์ในงานนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ โดยเฉพาะชุดอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์พื้นฐาน จนถึงอุปกรณ์เฉพาะ ซึ้งทุกอุปกรณ์จำเป็นต้องมีทักษะการใช้งาน อุปกรณ์พื้นฐานตัวอย่างเช่น ค้อน ไขควง เลื่อย อุปกรณ์เหล่านี้ถึงจะไม่ได้ประกอบด้วยกลไก แต่การใช้งานก็ต้องจำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานด้วย เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย และเสียเสียหายต่ออุปกรณ์ได้

อุปกรณ์เฉพาะที่ประกอบไปด้วย เครื่องยนต์ กลไก เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทักษะในการใช้งาน ซึ่งเราต้องควรศึกษาวิธีการใช้งาน จากคู่มือหรือ ทางช่างผู้ที่ชำนาญในการใช้เครื่องมือประเภทนี้ เนื่องจากหากใช้ไม่ได้วิธี อาจจะทำให้ได้รับอันตรายสูง และ อุปกรณ์เกิดการเสียหายได้ง่าย

เครื่องมือช่างจำเป็นที่จะต้องรับได้การดูแลรักษา

ครื่องมือช่างเป็นอุปกรณ์ที่ต้องหมั่นดูแลทั้งก่อนใช้งานและหลังใช้งาน เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้หากอุปกรณ์นั้นบกพร่อง และหากเราไม่ได้ดูแลและเก็บรักษาอย่างถูกวิธี

เครื่องช่างประเภทพื้นฐาน จำพวก ค้อน ไขควง เลื่อย เมื่อเราใช้เสร็จแล้วควรเก็บรักษาในกล่องเครื่องมือช่างที่ไม่มีความชื้นเพื่อป้องกันสนิท โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ทำจากวัสดุเหล็กหลังจากใช้งานควรทำความสะอาดหรือใช้น้ำมันอเนกประสงค์ทำความสะอาดก่อนนำไปเก็บไว้

เครื่องมือช่างประเภทอุปกรณ์เฉพาะ ควรตรวจสอบระบบ ทั้งกลไกและไฟฟ้า ว่าทำงานปกติหรือไม่ถ้าพบว่าเกิดข้อบกพร่องก็ให้นำไปซ่อมหรือแก้ไขทันที ไม่ควรฝืนใช้ทั้งที่มีปัญหาเพราะอาจเกิดอันตรายและเสียหายมากกว่าเดิมได้ การเก็บรักษาควรเก็บให้เป็นที่ ในมุมเฉพาะ ที่ไม่มีความชื้น ควรระวังสัตว์จำพวกหนูที่อาจเข้าไปทำลาย จำพวกสายไฟต่างๆของอุปกรณ์ได้

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างประเภทใดก็แล้วแต่จำเป็นต้องได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกวิธีรวมถึงควรใช้งานที่ตรงกับประเภทและถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เครื่องมือเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งต่อไปได้เสมอ