เครื่องพิมพ์ 3 มิติ กับการเปิดโลกกว้างให้คนพิการ

เรื่องความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม เป็นหนึ่งประเด็นหนึ่งที่ Progress Thailand ให้ความสำคัญและต้องการผลักดันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงบริการสาธารณะของผู้พิการ เช่น เรื่องการผลักดันให้มีการติดลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT ที่ทุกวันนี้มีรถไฟฟ้ามาเกือบ 20 ปี แต่คนพิการที่ใช้รถเข็นแทบไม่สามารถใช้ได้ เพราะไม่มีลิฟต์ให้ขึ้นลง

อย่างไรก็ตามแม้ว่า ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งให้ กทม.และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งลิฟต์ให้ครบทุกสถานี้ แต่การดำเนินกลับเป็นไปอย่างล่าช้าจนน่าอีดอัด เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะผู้มีอำนาจ/กำหนดนโยบาย ไม่ใช่ผู้คนที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากปัญหาเหล่านี้ ดังนั้น พวกเขาจึงไม่เห็นความเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ปัญหาที่คนพิการต้องเผชิญด้วยความยากลำบากนั้นไม่ได้รับการตอบรับจากผู้มีอำนาจเลย

มาถึงตรงนี้ในยุคที่เทคโนโลยีต่างๆถูกพัฒนาให้ราคาถูกลงเพื่อให้คนเข้าถึงมากขึ้น เป็นไปได้หรือไม่ ถ้าคนที่มีผลกระทบจากความพิการและปัญหาเหล่านี้ จะเริ่มต้นแก้ปัญหากันเองโดยไม่ต้องรอพึ่งพาคนอื่น เพราะคนเหล่านี้รู้ความเร่งด่วนของปัญหา รู้ว่าต้องแก้อย่างไรถึงจะถูกจุด เพราะฉะนั้น นี่คือ ความหวังใหม่ที่เทคโนโลยีแบบโรงงานผลิตส่วนตัว/ในบ้าน( Personal Manufacturing) จะมีส่วนช่วยให้เกิดขึ้นจริง
การพิมพ์ 3 มิติ :กับการสร้างผลงานต้นแบบ
เราจะเห็นได้ว่าระบบที่เป็นอยู่กำลังมีปัญหา เพราะกลุ่มคนพิการถูกรัฐละเลยในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา เรื่องการเข้าถึงบริการสาธารณะ ทุกเรื่องล้วนมีปัญหาติดขัดสำหรับคนพิการทั้งสิ้น ทำให้โอกาสในการใช้ชีวิตไม่เท่ากัน ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นปัญหาใหญ่มาก เพราะทุกอย่างล้วนมีราคาแพง แต่ตอนนี้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สามารถปลดล็อคปัญหาเหล่านี้ได้

เครื่องพิมพ์ 3 มิติเป็นนวัตกรรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ของโลก เพื่อการสร้างโมเดลเสมือนจริงหรือการขึ้นรูปชิ้นงานนั่นเอง ช่วยให้การออกแบบจำนวนมากมายสามารถกลายเป็นจริงได้ โดยเริ่มจากการออกแบบสิ่งที่อยากได้แล้วนำลงไปใส่ในโปรแกรม 3 มิติ จากนั้นก็สามารถพิมพ์ออกมาได้เลย โดยใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าของที่พิมพ์นั้นมีขนาดใหญ่มากแค่ไหน เครื่องพิมพ์3 มิติ สามารถทำให้ความคิดของคุณเป็นจริงได้

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องการสร้างผลงานต้นแบบ (Prototype) ซึ่งสามารถชี้เฉพาะเจาะจงว่าต้องการแบบไหน อย่างไร แค่ไหน โดยไม่ต้องกังวลถึงความยุ่งยาก เพราะผู้ใช้สามารถออกแบบตามความต้องการและพิมพ์ออกมาได้ทันทีเพียงแค่ 1 ชิ้น ซึ่งเป็นจุดแข็งของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ เพราะในขณะที่โรงงานขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วไปจะเน้นการผลิตทีละมากๆเพื่อให้ต้นทุนถูกลง ทำให้หลายต่อหลายครั้ง ถ้าเป็นงานเฉพาะแบบนี้โรงงานขนาดใหญ่มักจะปฏิเสธที่จะผลิต เพราะเห็นว่าไม่คุ้ม

ไม่ว่าจะรูปทรงเป็นอย่างไร ก็สามารถพิมพ์ได้จากเครื่องพิมพ์3 มิติ ซึ่งเปรียบเสมือนโรงงานส่วนบุคคล อยากได้อะไร ก็สามารถออกแบบและนำเข้าโปรแกรม SketchUp (ดาวน์โหลดฟรี) เพื่อขึ้นเป็นรูป3 มิติ และ พิมพ์ออกมาได้เลย ดังนั้น ด้วยจุดแข็งเหล่านี้ ทำให้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ กลายเป็นเครื่องมือใหม่ในการแก้ปัญหาที่ยังไม่มีใครแก้ไข เพราะมีความยืดหยุ่นในการออกแบบ และสามารถผลิตได้แบบเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเข้าถึงสิ่งอำนวยคนพิการ ที่เขาเหล่านั้นมีเงื่อนไขเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกัน

สำหรับคนตาบอดหรือคนที่ต้องนั่งรถเข็น ซึ่งสังคมยังมองว่าเป็นคนกลุ่มน้อยทำให้ถูกเมินเฉยในการแก้ปัญหา เพราะไม่ใช่ “ลูกค้า” หลักในการผลิต คนปกติทั่วไปมองไม่เห็นคนพิการ เพราะชีวิตพวกเขาไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะโชคร้ายนี้ ในทางตรงกันข้าม คนที่มีญาติหรือรู้จักคนตาบอดจะสามารถรับรู้ถึงปัญหานี้ หรือไม่เช่นนั้นลองหลับตาแล้วทำนี่นั่นนี่สักสองนาที เราก็จะรู้ว่าพวกเขาเหล่านี้ต้องทนทุกข์แค่ไหนในโลกแห่งความมืดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้หากเราเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น

ไม่เฉพาะแต่ผู้พิการที่ตาบอดเท่านั้น สำหรับพิการในด้านอื่นๆก็เช่น ไม่ว่าจะเป็น หูหนวก คนที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ต้องใช้ชีวิตบนรถเข็น การใช้ชีวิตของคนเหล่านี้ในแต่ละวันเป็นเรื่องที่ยาก เพราะระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่มีอยู่ มีข้อจำกัดมากมายที่คนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นความไม่เท่าเทียมที่ไม่มีใครใส่ใจ ไม่มีใครรับรู้ เพราะไม่เคยมีประสบการณ์เหล่านั้น และมองว่าพวกเขาเป็นเพียงแค่คนส่วนน้อย ทั้งที่ความจริงแล้ว คนเหล่านี้มีจิตใจเข้มแข็งและมีศักยภาพหลายอย่างมากกว่าคนธรรมดาด้วยซ้ำ ขาดแค่การสนับสนุนเท่านั้น

ทั้งนี้ ราคาแขนเทียม ขาเทียม ต่างๆมีราคาแพงมากจนคนพิการจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ไม่ว่าจะเป็น มือเทียม ข้อกระดูกเทียม ซึ่งทำสำเร็จแล้ว เช่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อกระดูกสันหลังเทียมซึ่งสร้างจากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ

ทั้งนี้ข้อดี ของการพิมพ์ด้วยเครื่องพิพม์ 3 มิติ คือ สามารถพิมพ์อวัยวะเทียมได้สมบูรณ์เหมือนต้นแบบแม้จะเป็นส่วนที่มีรายละเอียด หรือรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อน นอกจากนั้นยังสามารถใช้ผลิตกับวัสดุโลหะที่มีรูพรุนได้ด้วย นอกจากนี้ปัจจุบัน ราคาเครื่องพิมพ์3 มิติ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเปิดโอกาสให้คนพิการที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น

แต่ความฝันดังกล่าวคงยังไม่สำเร็จในเร็ววันนี้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีต่างๆทำให้เราไม่มีอุปสรรคเรื่อง ราคาและการผลิตเพื่อสนองความต้องการของตลาดอีกแล้ว เพราะเราสามารถทำงานต้นแบบจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่พิมพ์ชิ้นต่อชิ้นได้ ดังนั้นที่เหลือ คือ จินตนาการและความมุ่งมั่นของเราในการลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ เพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งทุกคนสามารถลงมือทำสร้างมันมาด้วยตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

การเลือกเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่มีประสิทธิภาพ

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

การเลือกเครื่องพิมพ์ 3 มิตินั้นมีความสำคัญ เนื่องจากการพิมพ์งาน เพื่อให้งานนั้นมีคุณภาพจะต้องใช้ปัจจัยมาจากเครื่องพิมพ์งานที่มีประสิทธิภาพด้วย ส่งผลให้ชิ้นงานนั้นมีความสวยงามเเละสามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความสวยงามคงทน

ปัจจัยในการเลือกซื้อเเละการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิตินั้น มีอยู่อย่างหลากหลายประการที่ผู้ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ใช้เป็นข้อมูลที่ควร ตัดสินใจในการเลือก มีดังต่อไปนี้
1. เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ต้องมีการใช้งานที่มีคุณภาพสูง
ในส่วนของการใช้งานนั้นผู้ซื้อควรมีการหาข้อมูลและการทดสอบการใช้งานของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ก่อน เพื่อที่จะให้การพิมพ์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการเป็นหลักในการผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ โดยการพิมพ์จะต้องมีประสิทธิภาพ คือ สามารถพิมพ์ชิ้นงานที่มีความละเอียดอ่อน มีความสวยงามของชิ้นงานในการพิมพ์ โดยชิ้นงานที่มีความละเอียด ช่วยเป็นการต่อยอดทางธุรกิจการพิมพ์ที่มีคุณภาพ โดยผู้ซื้อควรมีการให้ผู้ขายทดสอลบการใช้งานในการผลิตชิ้นงานที่มีความหลากหลายรูปแบบ เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานขั้นต้น

2. ประสิทธิภาพความรวดเร็วในการผลิตชิ้นงาน
นับเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ โดยในส่วนใหญ่เเล้วการผลิตชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่เล็กรวมทั้งชิ้นงานที่มีความละเอียดสูงมากหรือน้อยย่อมเป็นปัจจัยที่มีการส่งผลให้ใช้ระยะเวลาต่างกัน เเต่การเลือกเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ควรมีประสิทธิภาพที่ล้ำหน้าด้วยการมีการใช้เวลาที่น้อยในการผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ในระยะเวลาที่น้อยกว่าเเละได้ปริมาณชิ้นงานที่มากกว่า เพื่อเป็นการเเสดงให้เห็นประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง

3. ราคา
การเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อเครื่องพิมพ์3 มิติ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้ได้รับประโยชน์คุ้มค่าของเครื่องพิมพ์ 3 มิติมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการพิมพ์จะเห็นได้ว่าก่อนการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ควรมีการประเมินคุณภาพการใช้งาน ราคา และความคุ้มค่าในการซื้อ เพื่อให้การใข้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

4. ระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากจนเกินไป
ระบบโปรเเกรมสามารถที่จะเข้าใจได้ง่าย การใช้งานนั้นสามารถที่จะอ่านและทำความเข้าใจได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิตินั้น จะต้องสามารถใช้งานด้วยตนเองได้โดยง่าย ในกรณีที่การใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติเกิดปัญหา ผู้ใช้งานนั้นสามารถที่จะได้รับคำเเนะนำจากผู้ผลิตเเละการหาข้อมูลการแก้ไขปัญหาโดยทั่วไปได้

5. คุณลักษณะด้านขนาดของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
โดยตัวเครื่องจะต้องมีขนาดที่เหมาะสม ขนาดไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปสามารถที่จะผลิตชิ้นงานที่มีความหลากหลาย ได้โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานหรือกับตัวเครื่อง สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเป็นภาระในเรื่องของน้ำหนัก จากในส่วนขององค์ประกอบของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

6. ปัจจัยด้านความทนทานของเครื่อง
การใช้งานของเครื่องมีความทนทานในการใช้งาน มีอายุการใช้งานนาน ร่วมกับมีการถนอมการใช้งานของผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติตลอดเวลา เเละตัวเครื่องต้องมีการทำความสะอาดได้ง่าย

7. การรับประกัน
การการันตีการใช้งานเเละการรับประกันในส่วนของสินค้า ในการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อที่จะเป็นการรับรองคุณภาพการใช้งานได้เป็นอย่างดีที่สุด จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้งาน เครื่องพิมพ์ 3 มิตินั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพื่อช่วยให้การใช้งานนั้นมีการใช้งานที่ง่ายไม่ยุ่งยาก การดูแลได้ด้วยตนเอง และเครื่องมีประสิทธิภาพการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพรวมทั้งมีการรับประกันดูแลหลังการขาย