หันมาใช้ ตู้ pabx กันดีกว่าเพื่อความสะดวกในการสื่อสาร

ตู้ pabx

หันมาใช้ ตู้ pabx กันดีกว่าเพื่อความสะดวกในการสื่อสาร
หันมาใช้ ตู้ pabx กันดีกว่าเพื่อความสะดวกในการสื่อสาร

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ในตัวของมันเองแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเฉพาะสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น และสิ่งที่เกริ่นมาทั้งหมดนี่ก็คือ ตู้ pabx นั่นเอง

ตู้ pabx ระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ที่จะทำให้องค์กรนั้นๆสามารถจัดการกับระบบโทรศัพท์ภายในองค์กรได้ด้วยตนเอง โดยท่านสามารถเลือกได้ว่าจะต้องการสายภายในกี่คู่สาย เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ขององค์กร และเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจนั้นๆนั่นเอง เช่น ธุรกิจ Call Center ที่ต้องการคู่สายโทรศัพท์จำนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ที่ติดต่อ ซึ่งหาก Call Center นั้นมีคู่สายที่ไม่เพียงพอก็จะทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ และอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้าได้

ประโยชน์ของตู้ pabx นั้น คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การติดต่อสื่อสารขององค์กร เพราะจากเดิมหากเราไม่มีระบบตู้โทรศัพท์สาขาแล้วนั้น เราจะต้องใช้การติดต่อแบบ 1 ต่อ 1 นั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการจะติดต่อสื่อสารกับแผนกใดๆในองค์กร เราก็ต้องโทรติดต่อไปที่เบอร์ของแผนกนั้นๆโดยตรง โดยไม่ผ่านโอเปอเรเตอร์ ซึ่งหมายความว่าหากองค์กรนั้นเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีแผนกต่างๆกว่า 100 แผนก นั่นแปลว่าองค์กรนั้นต้องมีหมายเลขโทรศัพท์กว่า 100 เบอร์และหมายถึงค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ตามมาเช่นค่าบริการรายเดือนเดือนละ 100 บาท คิดง่ายๆคือองค์กรนั้นต้องเสียค่าบริการรายเดือนเดือนละ 10,000 บาท ไม่รวมค่าใช้บริการ ซึ่งปีหนึ่งจะตกอยู่แสนกว่าบาทเชียว ซึ่งถ้าองค์กรเปลี่ยนมาใช้บริการระบบตู้ pabx ก็จะใช้หมายเลขหลักแค่เพียงหมายเลขเดียว และทำการตั้งค่าเบอร์ต่อ หรือ Extension เพื่อให้สามารถติดต่อไปยังแผนกต่างๆได้