การเลือกใช้ดัมเบลเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

black-plate-20kg.

ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 40 ปีที่แล้ว สมัยนั้นนักเพาะกาย 90 เปอร์เซ็นต์ ฝึกด้วยดัมเบลและบาร์เบลล์เท่านั้น อุปกรณ์ machine เริ่มเข้ามาภายหลัง โดยมีชาวแคลิฟอร์เนียสองคน คือ Harold Zinken และ Water  Marcyan เป็นผู้สร้าง และโปรโมทสินค้าของเขา แม้จะมีอุปกรณ์เข้ามาแต่สำหรับผู้ต้องการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแกร่ง มีคุณภาพและไม่ได้พึ่งสารสเตอรอยด์ เขาก็ไม่ได้ละทิ้งบาร์เบลล์และดัมเบลแต่อย่างใดในทุกวันนี้ ทุกๆคนจะใช้ดัมเบลในการทำท่า ม้วนข้อ หรือท่า FLY ควบคู่ไปกับการใช้อุปกรณ์ machine เพื่อทำท่าอื่นๆ ลูกน้ำหนักอิสระซึ่งก็คือ บาร์เบลล์และดัมเบลสร้างมัดกล้ามได้ดีกว่าเครื่อง machine มาก ทำให้กล้ามเนื้อมีคุณภาพ รีดไขมันและมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวพิสูจน์ได้จาก วีรบุรุษนักเพาะกายในอดีตทั้งหลาย ใช้ท่าพื้นฐาน อันได้แก่ SQUATS, DEADLIFTS ,ROWS , BENCHPRESS ซึ่งทั้งหมดก็คือ ลูกน้ำหนักอิสระทั้งสิ้น

ถ้ามีใครถามว่าหากอยากจะเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อให้ดูกระชับสมสัดส่วนแล้วละก็หากออกกำลังกายเพียงในส่วนของการออกกำลังกายแบบแอร์โรบิค ก็อาจจะไม่เพียงพอ ทางออกคือเราควรเสริมโดยการออกกำลังประเภท ที่เรียกว่าการฝึกน้ำหนัก หรือ weight training แต่ก่อนที่ลงลึกต่อไป หลายคนอาจจะสงสัยว่าเราสามารถใช้การฝึกน้ำหนัก เป็นการออกกำลังกายหลักได้หรือไม่ ต้องตอบว่า หากต้องการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพและการลดน้ำหนักละก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไรเพราะการยกน้ำหนักไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ การทำให้หัวใจและปอดแข็งแรงอีกอย่างเมื่อเทียบกับการวิ่งปั่นจักรยานแล้วจำนวนแคลอรีที่สูญเสียก็น้อยกว่าอีกด้วยประโยชน์ของการฝึกน้ำหนักที่เห็นหลักๆ คือ เพื่อเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายให้เกิดความกระชับได้รูปทรงที่สวยงามและทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการออกกำลังกายอื่นๆด้วย หากใครเห็นไปออกกำลังกายที่ fitness center ต่างๆ จะเห็นว่า ชุดฝึกน้ำหนักนี้มีหลากหลาย หากจะซื้อมาใช้ที่บ้าน ราคาก็แพงพอสมควร แต่เรามีอุปกรณ์ที่เป็นทางออกที่ดีและราคาถูกนั้นคือ ดัมเบลการฝึกน้ำหนักด้วยดัมเบลส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปที่การบริหารหน้าอกและไหล่รวมไปถึงการบริหารแขน