การนำประเพณีชุดแต่งงานมาปรับใช้ให้เข้ากับเศรษฐกิจและสังคม

ในอดีตชุดแต่งงานจะเริ่มมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายชายได้จัดผู้ใหญ่เป็นตัวแทนไปเจรจาสู่ขอหญิง เมื่อทางผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงตกลงปลงใจด้วยแล้ว ฝ่ายชายจึงวานผู้มีหน้ามีตาหรือผู้สูงอายุไปเจรจาสู่ขอ และทำความตกลงเรื่องขันหมากหมั้น เมื่อเจรจากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนัดหมายวันที่จะส่งขันหมากหมั้นไปสู่ขอตามธรรมเนียม เป็นการแต่งงานที่จัดทำเป็นพิธีการขั้นตอนต่างๆนั้นนับว่ามีความสำคัญมากและเป็นประเพณีที่งดงามเหมาะสม แสดงถึงความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมด้านจิตใจและวัฒนธรรมทางด้านวัตถุของบรรพบุรุษของไทยเราที่มองการณ์ไกล ชุดแต่งงานในปัจจุบันแตกต่างจากสมัยก่อนที่เห็นเด่นชัดคือ พิธีแต่งงานหมู่ ที่มีการจัดพิธีแต่งงานของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว จำนวนหลายๆคู่พร้อมกันเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดงานและเป็นการนำประเพณีธรรมปรับให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจชุดแต่งงาน และวัฒนธรรมมของสังคมในปัจจุบัน