แหล่งท่องเที่ยวของเกาะช้างใต้ ส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงรักธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวของเกาะช้างใต้ ส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงรักธรรมชาติ อันดับแรกคือ การดำน้ำดูปะการัง เป็นจุดขายที่สำคัญของเกาะช้างใต้ คือแขกมาพักที่โฮมสเตย์พาไปดำน้ำดูปะการัง สองก็คือในเรื่องของป่ามีการเดินป่า ชมนกเงือก ขึ้นไปพักแรมที่ยอดเขาสลักเพชรเป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ แล้วก็ชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านต่าง ๆ ทำแล้วได้ผลก็คือที่ หมู่ 4 บ้านสลักดอก ชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักดอก เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นการท่องเที่ยวโดยใช้เรือ เรือมาดเป็นเรือแจว แล้วก็เรือคะยัก มีการตั้งกลุ่มที่ผ่านมาเมื่อปีนี้ได้รางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นหนึ่งในห้าของประเทศ เพิ่งจะไปรับรางวัลเมื่อเร็ว ๆ นี้ ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ เช่น หาดยุทธนาวีที่เกาะช้าง ซึ่งเป็นการรบกันระหว่างทหารเรือไทย กับทหารเรือฝรั่งเศส เมื่อ 17 มกราคม 2484 แล้วก็เส้นทางตามรอยเสด็จของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเสด็จมาเกาะช้างทั้งหมด 11 ครั้ง แต่ท่านได้เสด็จมาที่หมู่บ้านสลักดอก และก็หมู่บ้านสลักเพชร จากนั้นก็เป็นเที่ยวตามวัดต่าง ๆ วัดเก่าของเกาะช้างใต้ ก็จะมีวัดสลักเพชร กับวัดวัชคามคชทวีป หรือวัดสลักดอก ซึ่งเป็นสถานที่ที รัชกาลที่ 5 ท่านได้เสด็จท่องเที่ยว