ประเภทโครงสร้างสระว่ายน้ำ

โครงสร้างสระว่ายน้ำแบ่งตามระบบการหมุนเวียนน้ำ แบ่งออกได้ 2 ประเภท
1.ระบบOVER FLOW (ระบบน้ำล้น) น้ำจากสระล้นมาที่รางระบายผ่านตะแกรงน้ำล้นข้างสระ แล้วไปยังถังพักน้ำล้น(SURGE TANK)ก่อนที่เข้าสู่ระบบกรอง หลังจากนั้นน้ำจะถูกดูดโดยปั๊มกรองผ่านมายังถังกรอง(อาจเป็นถังกรองทรายหรือถังกรองผ้า)เมื่อน้ำผ่านระบบกรองแยกสิ่งสกปรกที่ปนในน้ำออกแล้วจะกลับสู่สระโดยผ่านหัวจ่ายน้ำที่พื้นสระ ลักษณะของน้ำในสระของระบบนี้ ระดับผิวน้ำด้านบนจะเสมอกับพื้นขอบรอบสระ ทำให้เห็นสวยงามดูเป็นผืนเดียวกัน
2. ระบบSKIMMER (ระบบสกริมเมอร์) น้ำจากสระไหลผ่านช่องรับน้ำของสกริมเมอร์ที่ติดตั้งอยู่บริเวณผนังด้านข้างของสระน้ำจะเข้าสู่ระบบกรองโดยดูดจากปั๊มกรองผ่านไปยังถังกรองซึ่งระบบนี้ไม่มีถังพักน้ำล้น(SURGE TANK) เมื่อน้ำผ่านระบบกรองแยกสิ่งสกปรกที่ปนในน้ำออกแล้วกลับสู่สระโดยผ่านหัวจ่ายน้ำที่ผนังสระ ค่าก่อสร้างระบบสกริมเมอร์น้อยกว่าระบบน้ำล้น ลักษณะของน้ำในสระระบบนี้ ระดับผิวน้ำด้านบนจะต่ำกว่าพื้นขอบสระประมาณ5-10 เซนติเมตร