ตรายางหมึกในตัวล่วงหน้าทำงานได้ดีขึ้น

ตามเนื้อผ้า ผู้คนนิยมใช้ตรายางเพื่อประทับตราบนเอกสารสำคัญ ทำเครื่องหมายชื่อบริษัทหรือการรับรองอื่นๆ ต้องกดตรายางหมึกในตัวเหล่านี้บนแผ่นหมึกก่อนแล้วจึงกดบนพื้นผิวที่ต้องการตรายางหมึกในตัว เมื่อเร็ว ๆ นี้ตราประทับล่วงหน้าได้เข้าสู่ตลาดและเป็นที่ต้องการอย่างมากเนื่องจากความประณีตและคุณภาพการพิมพ์ที่เหนือกว่า การติดวันที่รับและจัดส่งในเอกสารถือเป็นขั้นตอนมาตรฐานในหน่วยงานราชการและสำนักงานของบริษัท โดยทั่วไปวันที่เหล่านี้เรียกว่ากระบวนการทางกฎหมายบางอย่างที่บังคับใช้กับแผนกและบริษัทเหล่านี้

ตรายางหมึกในตัวหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวันที่เหล่านี้

นำมาซึ่งบทลงโทษและการดำเนินการทางกฎหมาย ดังนั้นองค์กรเหล่านี้จึงใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการลงวันที่ในบันทึกและจดหมายโต้ตอบ ตรายางหมึกในตัววันที่เป็นอุปกรณ์เครื่องกลที่ใช้สำหรับประทับวันที่ดังกล่าว การประทับวันที่แบบดั้งเดิมต้องใช้แผ่นหมึก พวกมันไร้ประโยชน์จริง ๆ หากไม่มีชุดอุปกรณ์เพิ่มเติมดังกล่าว ตรายางหมึกในตัวที่เพรียวบางเพิ่งได้รับการพัฒนาซึ่งมีกลไกการลงหมึกในตัว ตรายางหมึกในตัวเหล่านี้มักทำจากพลาสติกหรือโลหะ ซึ่งแตกต่างจากแสตมป์วันที่แบบเดิมๆ ที่ทำจากไม้ มีแผ่นหมึกแบบเปลี่ยนได้ขนาดเล็กภายใน

ตรายางหมึกในตัว
ตรายางหมึกในตัวราคา

เหล่านี้ เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ดายประทับวันที่จะวางอยู่บนแผ่นหมึกในตัวที่เคลื่อนไปด้านข้างด้วยกลไกสปริงเมื่อกด มีฝาครอบพลาสติกเพื่อป้องกันหมึกแห้ง กลไกการเปลี่ยนวันที่ในแผ่นตรายางหมึกในตัวนั้นคล้ายกับการประทับวันที่แบบยาง มีแถบยางแบนหกถึงแปดเส้นที่มีตัวเลขหลักเดียว กล่าวคือ 0 ถึง 9 แกะสลักไว้ แถบเหล่านี้บรรจุอยู่ในกระบอกสูบแยกต่างหากซึ่งสามารถหมุนได้

ตรายางหมึกในตัวเป็นชิ้นส่วนทั่วไปของเครื่องเขียนในสำนักงาน

ช่วยประหยัดเวลาได้มากสำหรับงานซ้ำๆ มากมายในสำนักงาน ด้วยตรายางที่ถูกต้อง คุณสามารถพิมพ์รายละเอียดต่างๆ เช่น วันที่ ลายเซ็น โลโก้ ที่อยู่ ฯลฯ ลงบนเครื่องเขียน จดหมาย ใบแจ้งหนี้ และเช็คทุกประเภทได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถทำเป็นขนาดใดก็ได้และมีข้อความเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของคุณ เป็นแตรายางหมึกในตัวประเภทพื้นฐานและมาในรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย และใช้ตรายางหมึกในตัวต่างหาก คุณภาพของหมึกพิมพ์ด้วยเครื่องมือสำนักงานเหล่านี้มักจะด้อยกว่าสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยตรายางหมึกในตัว

หมึกล่วงหน้าที่มีราคาแพงกว่า ตรายางหมึกในตัวเหล่านี้ทำให้ง่ายต่อการสลับไปมาระหว่างสีและประเภทของหมึกที่แตกต่างกัน ตรายางหมึกในตัวเหล่านี้มาพร้อมกับหมึกน้ำในตัวและให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดี ซึ่งมีคุณภาพต่ำกว่าตราประทับก่อนหมึก แต่ก็ยังน่าประทับใจทีเดียวสำหรับราคาประหยัด หลังจากการพิมพ์แต่ละครั้ง ตรายางหมึกในตัว ราคาจะอำนวยความสะดวกในการเติมหมึกใหม่โดยอัตโนมัติ ทำให้มีประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้ที่มีรายการเครื่องเขียนจำนวนมากเพื่อประทับตรา อายุการใช้งานของหมึกค่อนข้างสูง แม้ว่าจะใช้งานได้ไม่นานเท่าตัวเลือกหมึก