ตรวจการนอนหลับ บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษา ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ

ตรวจการนอนหลับ

ตรวจการนอนหลับ เป็นการตรวจวัดความผิดปกติขณะนอนหลับสำหรับผู้ที่นอนกรนหรือสงสัยว่ามีภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ สามารถบันทึกคลื่นสมองขณะหลับ (EEG) ได้ ทำให้สามารถวิเคราะห์ระดับของการหลับลึก หลับตื้น หรือหลับฝันได้ ตรวจการนอนหลับ เป็นเครื่องแบบพกพา มีขนาดเล็กกระทัดรัด ท่านสามารถลุกเดินไปใหนได้ตามอิสระ เช่น เข้าห้องน้ำได้โดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ออก บริการติดตั้งอุปกรณ์โดย Sleep Technician ที่ผ่านการอบรม และวิเคราะห์ผลการตรวจโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับโดยเฉพาะ
1. นอนไม่หลับ หลับยาก หลับไม่สนิท หลับๆ ตื่นๆ ตื่นนอนแล้วไม่สดชื่น
2. ง่วงนอนตอนกลางวันมากเกินไป หลับง่าย หรือหลับในบ่อยๆ
3. พฤติกรรมละเมอ
4. กลุ่มอาการขาดลมหายใจช่วงการนอนหลับ (Sleep apnea syndrome) และนอนกรน
5. พฤติกรรมละเมอ และ REM sleep behavior disorder
6. กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless legs syndrome)
7. Periodic limb movement disorders
8. โรคลมหลับ (Narcolepsy)
9. ปัญหาการใช้ยานอนหลับ

ผู้ป่วยตรวจการนอนหลับ แต่ละรายจะได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษารวมทั้งประเมินข้อบ่งชี้ในการตรวจการนอนหลับจากแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านปัญหาการนอนทีมผู้ดูแลรักษายังประกอบด้วยนักจิตวิทยาที่มีความชำนาญด้านการแก้ไขพฤติกรรมที่รบกวนการนอนและฝึกการผ่อนคลายเพื่อส่งเสริมการนอนหลับ

การตรวจการนอนหลับ ช่วงตรวจสภาพการนอนหลับผู้ป่วยจะนอนในห้องนอนส่วนตัวที่เหมาะสมกับการนอน ปราศจากสิ่งรบกวนสัญญาณต่างๆจะถูกส่งมาบันทึกในเครื่องตรวจที่ตั้งอยู่อีกห้องหนึ่งโดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญอยู่ประจำให้การดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดการตรวจ โรงพยาบาลสามารถให้บริการ
1. ตรวจสภาพการนอนหลับแบบตลอดคืน (All-night sleep study) เพื่อศึกษาสภาพการนอนและสภาพทางสรีรวิทยาที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการนอน เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ และการทำงานของกล้ามเนื้อ
2. บริการการตรวจสภาพความง่วงในช่วงกลางวัน (Multi sleep latency test) เพื่อศึกษาความรุนแรงและสาเหตุของอาการง่วงนอน เพื่อศึกษาวินิจฉัยโรคลมหลับ