เครื่องสแกนลายนิ้วมือเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้ สะดวกในการทำบันทึกสถิติการมาของพนักงานแต่ละคน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกันก่อนว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือคืออะไรและประโยชน์ของมันนั้นมีไว้ใช้ทำอะไร

รู้หรือไม่ว่า เครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นสามารถควบคุมประตูได้ บุคคลที่ลงทะเบียนลายนิ้วมือเท่านั้นที่จะสามารถเปิดประตูได้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นคือเครื่องบันทึกเวลาประเภทหนึ่ง มีทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงาน ใช้วิธีการอ่านและบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือของพนักงาน เพื่อทำการเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ หลังจากนั้นเราสามารถนำข้อมูลที่บันทึกไปใช้ในการคำนวณเงินเดือน หรือค่าทำงานล่วงเวลา (OT)

เครื่องสแกนลายนิ้วมือเก็บบันทึกข้อมูลเวลาเข้า ออกของพนักงาน สะดวกแก่การตรวจสอบเวลามาสายหรือขาดงาน โดยเป็นหลักฐานที่สามารถเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้ จึงสะดวกในการทำบันทึกสถิติการมาของพนักงานแต่ละคน เพื่อเอาไปประเมินคุณภาพของพนักงาน ใช้เมื่อไหร่ในสำนักงานใช้เมื่อต้องการ บันทึกเวลาเข้า ออก งานของพนักงานในบริษัท หรือสำนักงานใครที่ใช้ และ มีหน้าอะไร เกี่ยวข้อง กับ อุปกรณ์หรือ เทคโนโลยีนั้นพนักงานทุกคนที่อยู่ในบริษัทหรือสำนักงาน เพราะต้องบันทึกข้อมูลเวลาเข้า ออก ในการทำงาน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำงาน โดยใช้ลายนิ้วมือสแกนเข้าไปในระบบ ป้องการตอกบัตรแทนกันได้ 100 %

ประโยชน์ที่ได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ทำให้พนักงานมีวินัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น พนักงานที่เคยมาสาย พักกินข้าวเกินเวลา กลับบ้านก่อนเวลา ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ทำให้ธุรกิจของท่านนั้นมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เหตุนี้เองจึงทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือได้รับความนิยมจากองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ในส่วนของโปรแกรมบัญชีที่มากับตัวเครื่องนั้น เป็นโปรแกรมที่ใช้งานไม่ยุ่งยาก แม้แต่ผู้ที่ไม่เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี หรือการคำนวณเงินเดือนมากก่อนก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ที่สำคัญเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์จึงทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องเสี่ยงกับการใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจทำให้ระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาภายหลังได้