ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบบันทึกเวลาของพนักงาน

 ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบบันทึกเวลาของพนักงาน

ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบบันทึกเวลาของพนักงาน

การลงทะเบียนหรือการจัดเก็บลายนิ้วมือผู้ใช้งาน คือกระบวนการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวบุคคลต่างๆ และสแกนลายนิ้วมือเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลต้นแบบ ซึ่งก่อนที่พนักงานแต่ละคนจะลงเวลาเข้างานได้จะต้องผ่านกระบวนการนี้ก่อนเป็นอับดับแรก ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจับคู่กับหมายเลขลงรหัสพนักงาน และจัดเก็บลงฐานข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างที่ทำ การตรวจสอบลายนิ้วมือของพนักงาน ระบบจะทำ การเปรียบเทียบข้อมูลที่อ่านกับข้อมูลต้นแบบที่เก็บไว้การลงทะเบียนพนักงานผ่านทางโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบจะอนุญาตให้พนักงานแต่ละคนจัดเก็บลายนิ้วมือไว้คนละกี่นิ้วก็ได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปจะเป็น 2 นิ้วที่อยู่บนมือคนละข้างเผื่อสำหรับกรณีที่มือหรือนิ้วใดนิ้วหนึ่งได้รับบาดเจ็บ ระบบการลงทะเบียนได้ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาทีต่อนิ้ว

ระบบการลงเวลาทำงาน

เมื่อทำการลงทะเบียนพนักงานเสร็จแล้ว จะสามารถใช้โปรแกรม Time Attendance เพื่อทำการลงเวลาได้โดยที่พนักงานจะทำการลงเวลาโดยการแตะนิ้วที่เคยได้ลงทะเบียนไว้ในระบบเพียงครั้งเดียวบนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ระบบจะทำการค้นหาพนักงานโดยการเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือที่เก็บไว้ทั้งหมดอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Finger Print Identification เมื่อระบบพบข้อมูลพนักงานแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลของพนักงาน และบันทึกเวลาเข้างานให้กับพนักงาน

ประโยชน์ของเทคโนโลยีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

– ป้องกันการลงเวลาแทนกันของพนักงาน
การลงเวลาแทนกันของพนักงานทำให้องค์กรเสียผลประโยชน์ และประเมินผลการทำงานของพนักงานผิดพลาด จึงได้นำเทคโนโลยีเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้ในการบันทึกเวลาพนักงาน เนื่องจากโครงสร้างลายนิ้วมือไม่สามารถปลอมแปลงได้ จึงมั่นใจได้ว่าการลงเวลาโดยใช้ลายนิ้วมือ สามารถป้องกันปัญหาการลงเวลาแทนกันได้
– การติดตั้งการใช้งานง่ายและสะดวก
การออกแบบในการติดตั้งง่าย โดยใช้วิธีเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรง ก็สามารถทำงานได้ทั้งในลักษณะออนไลน์ และ ออฟไลน์
– สามารถอ่านลายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็วและมองข้ามสิ่งที่ผิดปกติของลายนิ้วมือ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถอ่านได้เร็วที่สุดในหน่วยเวลาเป็นวินาที และในปัจจุบันได้พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ทั้งนิ้วเปียก และสามารถอ่านลายนิ้วมือได้ ถึงแม้ว่าลายนิ้วมือจะเปื้อนสิ่งแปลกปลอม มีรอยแผลเป็นหรือผิวหนังตรงนั้นลอก อาจเรียกว่าเสียทรง เนื่องจากแรงกดไม่เท่ากันหรือวางนิ้วผิดรอยจากปรกติ
– รายงานสรุปและสถิติ
ระบบจะทำการเก็บข้อมูล คำนวณสถิติ และจัดทำเป็นรายงานสรุปเวลาทำงาน, ขาด, ลา, มา, สาย กรณีที่ต่อเชื่อมกับโปรแกรม Time Attendance หรือ โปรแกรมบัญชีเงินเดือน
– ลดภาระงานฝ่ายบุคคล
ฝ่ายบุคคลไม่ต้องเสียเวลารวบรวมข้อมูลของพนักงานแต่ละคนด้วยตนเอง สามารถคำนวณและสรุปรายงานข้อมูลการทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ