เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมระบบควบคุมประตู

ปัจจุบันfingerscan นั้นมีมากมาย หลายรุ่น ราคาก็แตกต่างกันไป ตามฟังก์ชั่นการใช้งาน วันนี้ขอเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่นอกจาก บันทึกเวลาทำงานได้แล้ว ตัวเครื่องสามารถ รองรับการใช้สำหรับระบบลงเวลาการทำงาน และควบคุมประตู ( finger scan acces control system ) และรองรับการบันทึกเวลาด้วยรหัส หรือ เพิ่มชุดอ่านบัตรบนตัวเครื่อง หัวอ่านลายนิ้วมือและการแสดงผล เป็นอย่างไร พร้อมกล้องถ่ายภาพขณะลงเวลา รูปแบบการใช้งาน
ตัวเครื่อง ใช้สำหรับระบบลงเวลาการทำงาน และควบคุมประตู โดยสามารถบันทึกเวลาได้ด้วยลายนิ้วมือโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ หรือรหัสประจำตัวก่อนการบันทึกเวลา และรองรับการบันทึกเวลาด้วยรหัส หรือเพิ่มชุดอ่านบัตรบนตัวเครื่องหรือภายนอกได้ บันทึกภาพถ่ายขณะสแกนนิ้วโดยเครื่องจะบันทึกภาพถ่ายทุกครั้งที่ทำการสแกนลายนิ้วมือหรือบันทึกเวลาด้วยวิธีอื่น ทั้งลงเวลาผ่านและไม่ผ่าน พร้อมเรียกดูรูปถ่ายผ่านโปรแกรมได้ทันที